Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

ditavaneri
Reposted fromFlau Flau viaprzytulanki przytulanki

December 03 2017

ditavaneri

December 01 2017

ditavaneri

November 27 2017

ditavaneri

November 22 2017

ditavaneri
ditavaneri
5491 cbb6 500
Stanisław Wyspiański, Chochoły.
ditavaneri
ditavaneri
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
ditavaneri
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie

November 21 2017

ditavaneri
ditavaneri

November 14 2017

ditavaneri
Reposted fromworst-case worst-case viashakeme shakeme

November 12 2017

ditavaneri
Reposted fromFlau Flau viacoffeebitch coffeebitch
ditavaneri
0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
ditavaneri
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
ditavaneri
Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin
5499 8640 500
Reposted fromcollahflowah collahflowah viairmelin irmelin
0329 dcae 500

dappermouth:
“Cruel,” he thought, “how stories go—
with men as heroes, wolves as foes.”


Reposted fromerithe erithe viairmelin irmelin
ditavaneri
8256 f2c0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl