Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

ditavaneri

September 13 2018

ditavaneri
0392 0e7a 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

August 06 2018

ditavaneri
7127 f00a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin

August 05 2018

ditavaneri
1535 9be4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viastarryeyed starryeyed
ditavaneri
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
ditavaneri
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viastarryeyed starryeyed

July 29 2018

ditavaneri
4996 cb98
Reposted fromwentyl wentyl viairmelin irmelin
ditavaneri
1331 64e6 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
ditavaneri
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin

July 22 2018

ditavaneri
8386 c5d3
tiny duckling goes swimming for the first time
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffeebitch coffeebitch
ditavaneri
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin

July 17 2018

ditavaneri
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viashakeme shakeme

July 15 2018

7776 f7a2 500
Reposted fromvariaen variaen viaokretowazupa okretowazupa
ditavaneri
2719 cb7e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 14 2018

ditavaneri
4302 7b48
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
ditavaneri
4480 46aa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
ditavaneri
9511 55b2 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin

July 10 2018

ditavaneri

July 07 2018

ditavaneri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl