Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

ditavaneri
9264 20eb 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaokretowazupa okretowazupa

One day, I'll stop fucking around on the internet and do something with my life

3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

July 12 2017

ditavaneri
2270 2f2b 500
Reposted fromtichga tichga viacoffeebitch coffeebitch
0603 bfb4

giflounge:

Jell-O is served

Reposted fromreckon reckon viacoffeebitch coffeebitch

July 11 2017

6253 97a5

artyeux:

Jean-Luc Godard and Anna Karina on their wedding day by Agnès Varda | March 1961 

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoffeebitch coffeebitch
8368 145e 500
Reposted fromLittleIcey LittleIcey viacoffeebitch coffeebitch

July 07 2017

ditavaneri
8005 4e22 500
Reposted frompiehus piehus viacoffeebitch coffeebitch
ditavaneri
5006 3c93 500
Reposted fromAislinnohar Aislinnohar viacoffeebitch coffeebitch
3099 f480
ditavaneri
4411 510a 500
you heartless animals @soundcloud
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viacoffeebitch coffeebitch

July 05 2017

ditavaneri
7338 711d
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffeebitch coffeebitch
ditavaneri
7171 7452
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffeebitch coffeebitch

July 04 2017

ditavaneri
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viatobecontinued tobecontinued

July 02 2017

ditavaneri

July 01 2017

ditavaneri
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!

mollywobbles123:

onlydadjokes:

I asked my nephew how old his dad was and he replied “six”. I said how can he only be six if you’re six?

He said “because he’s only been a dad since I was born”

7732 f6e3 500

officialcrow:

when you hit random on your custom character

ditavaneri
5959 b8f8 500
ditavaneri
5959 b8f8 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaokretowazupa okretowazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl