Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

ditavaneri
The main advantage about wind/solar-energy is that the plants are distributed as fuck.
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
7306 ba6f

And Azrael became a purrvert

Reposted frommyry myry viakjuik kjuik
ditavaneri
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viakjuik kjuik
ditavaneri
Reposted fromRynn Rynn viakjuik kjuik
ditavaneri
6836 e0ac 500
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
ditavaneri
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viakjuik kjuik
ditavaneri
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viakjuik kjuik
ditavaneri
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakjuik kjuik
ditavaneri
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakjuik kjuik
ditavaneri
2473 6017 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakjuik kjuik
ditavaneri
6680 17e0 500
Reposted fromgreensky greensky viakjuik kjuik
6479 8090 500

ibadbitch:

y'all getting specific as fuck lmao

Reposted frommimikyu mimikyu viakjuik kjuik
ditavaneri
0716 4b1c
ditavaneri
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
ditavaneri
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 18 2017

0473 00e8 500

krista-eve:

shevathegun:

electricsed:

THE STRONG WILL SURVIVE

that ain’t a slide, that’s a cliff

I’ve been laughing at this for 5 min

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viairmelin irmelin
ditavaneri
1116 0bc2 500
#mniesmieszy
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin

August 15 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ditavaneri
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viaRedPenny RedPenny
5338 0f97
Reposted frommediocredonut mediocredonut viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl