Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

ditavaneri

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin

January 01 2020

ditavaneri
2159 2124 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin

December 26 2019

ditavaneri
Reposted fromshakeme shakeme

August 04 2019

ditavaneri
Reposted fromFlau Flau viaokretowazupa okretowazupa
ditavaneri
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin

July 30 2019

ditavaneri
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
ditavaneri

July 21 2019

ditavaneri
“Bring me Solo and the Wookie.”
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
ditavaneri
3781 e5dd 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

May 12 2019

ditavaneri
7428 cb16
Reposted frompastainmy pastainmy viaokretowazupa okretowazupa

May 09 2019

ditavaneri
9278 330d
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin

April 28 2019

ditavaneri
5979 3272 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
ditavaneri
3198 ec06
potrzeby miłości zastąpić się nie da.. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaokretowazupa okretowazupa

March 30 2019

ditavaneri
3837 3641
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
ditavaneri

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]

March 23 2019

ditavaneri
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
ditavaneri
8749 d31c 500
ditavaneri
0708 1b0a 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
ditavaneri
0046 d73a 500
Reposted fromagatczi agatczi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl