Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

ditavaneri

February 18 2020

ditavaneri
8545 d2d4 500
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin

February 15 2020

ditavaneri
5803 0b64 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
ditavaneri
8885 1f8d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahalucine halucine
ditavaneri
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
ditavaneri
5082 f4e9
Reposted fromframbuesa frambuesa viahalucine halucine

January 12 2020

ditavaneri

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin

January 01 2020

ditavaneri
2159 2124 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin

December 26 2019

ditavaneri
Reposted fromshakeme shakeme

August 04 2019

ditavaneri
Reposted fromFlau Flau viaokretowazupa okretowazupa
ditavaneri
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin

July 30 2019

ditavaneri
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
ditavaneri

July 21 2019

ditavaneri
“Bring me Solo and the Wookie.”
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
ditavaneri
3781 e5dd 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

May 12 2019

ditavaneri
7428 cb16
Reposted frompastainmy pastainmy viaokretowazupa okretowazupa

May 09 2019

ditavaneri
9278 330d
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin

April 28 2019

ditavaneri
5979 3272 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
ditavaneri
3198 ec06
potrzeby miłości zastąpić się nie da.. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaokretowazupa okretowazupa

March 30 2019

ditavaneri
3837 3641
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl